Banner

English (United Kingdom)Română (România)
Banner
Banner

Banner
Home
CREA

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane
(POSDRU) 2007-2013
Numărul de referinţă al programului (CCI): 2007RO051PO001
Ministerul Muncii / Autoritatea de Management POSDRU /
Organismul Intermediar Regional (OIR) – POSDRU NordEst, Piatra Neamț
Axa Prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”
Domeniul major de intervenție „Promovarea culturii antreprenoriale”
Proiect: Cooperare Regională pentru Excelență Antreprenorială (CREA)
ID: 3858
Nr. contract CREA: POSDRU/9/3.1/S/8
Perioadă de implementare: 01.12.2008 - 30.11.2011
__________________________________________________________________________

Proiectul "Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială" are ca obiectiv general promovarea unei atitudini pozitive faţă de antreprenoriat şi crearea şi consolidarea de noi afaceri în Regiunea de Nord Est prin implementarea de activităţi de sprijin, ghidare, consultanţă şi activităţi inovative de formare profesională pentru întreprinzători. De asemenea, proiectul îşi propune acţiuni interregionale de promovare a culturii antreprenoriale în alte trei Regiuni de Dezvoltare din România.

 

Principalele activităţi ale proiectului sunt:
•    Stabilirea de Centre de Excelenţă Antreprenoriala în cele şase judeţe ale Regiunii de Nord Est (Iaşi, Neamţ, Bacău, Vaslui, Botoşani, Suceava)
•    Furnizarea a 13 programe de formare pe diverse teme pentru obţinerea de abilităţi manageriale la nivelul micro-întreprinderilor şi IMM-urilor
•    Stabilirea "Forumurilor de Dezvoltare Profesională şi Antreprenorială" în 4 regiuni din România (Nord-Est, Sud-Est, Centru,Nord-Vest)

 

Proiectul se derulează pe o perioadă de 3 ani şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Finantatori

FSE Romania
Fondul Social European.
AMPOSDRU
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

Copyright 2009 CREA | Produced by Creativ Design


دانلود آهنگ جديد
زناشويي
پزشکي و سلامت
دانلود فيلم