Banner

English (United Kingdom)Română (România)
Banner
Banner

Banner
Home Achizitii
Achizitii
There are no translations available.

Anunt achizitie publică – servicii de expertiză contabilă
Data publicării anuntului: 14.11.2011

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi lansează procedura de achiziţie publică de servicii de expertiză contabilă. Ofertanții trebuie să fie membri activi CECCAR. Serviciile ce trebuie prestate sunt realizarea înregistrărilor contabile, semnarea și datarea documentelor contabile aferente operațiunilor din cadrul Proiectului pentru:
- cererile de rambursare nr. 5, 6, 7, 8, 9 si 10 depuse anterior;
- cererea finală de rambursare a proiectului, respectiv CR nr.11.

Sursele de finanţare: Fondul Social European, bugetul de stat, surse proprii.
Procedura aplicată: procedură de cercetare a pietei – studiu al pietei
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului la Universitatea ”Petre Andrei” din Iasi, la numărul de telefon 0232.214.778 sau la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.esfcrea.ro
Vă rugăm să ne contactaţi la datele menţionate mai sus pentru orice informaţii suplimentare.
Ofertele operatorilor economici se vor depune în format hârtie personal sau prin poştă la sediul Universităţii ”Petre Andrei” din Iaşi – Iaşi, B-dul Carol I, nr. 4, corpul A, etaj III, cam. 324 bis, cod poştal 700506 sau se vor transmite prin fax la numărul de telefon: 0232.214.779 sau în format electronic prin email la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 21/11/2011, ora 9

Universitatea ”Petre Andrei” din Iaşi este beneficiarul  unui contract de finanţare pentru proiectul: Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială (CREA), ID 3858, POSDRU/9/3.1/S/8, cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.


Anunt achizitie publică – servicii scanări documente
Data publicării anuntului: 08.11.2011

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi lansează procedura de achiziţie publică de servicii scanări documente A4 alb negru. Prețul va fi ofertat per pagină scanată, iar numărul de pagini va depinde de comanda achizitorului.

Sursele de finanţare: Fondul Social European, bugetul de stat, surse proprii.
Procedura aplicată: procedură de cercetare a pietei – studiu al pietei
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului la Universitatea ”Petre Andrei” din Iasi, la numărul de telefon 0232.214.778 sau la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.esfcrea.ro
Vă rugăm să ne contactaţi la datele menţionate mai sus pentru orice informaţii suplimentare.
Ofertele operatorilor economici se vor depune în format hârtie personal sau prin poştă la sediul Universităţii ”Petre Andrei” din Iaşi – Iaşi, B-dul Carol I, nr. 4, corpul A, etaj III, cam. 324 bis, cod poştal 700506 sau se vor transmite prin fax la numărul de telefon: 0232.214.779 sau în format electronic prin email la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 14/11/2011, ora 9

Universitatea ”Petre Andrei” din Iaşi este beneficiarul  unui contract de finanţare pentru proiectul: Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială (CREA), ID 3858, POSDRU/9/3.1/S/8, cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.


Anunt achizitie publică – “Materiale personalizate”

Data publicării anuntului: 03.11.2011

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi lansează procedura de achizitie publică de servicii ce are ca obiect realizarea de Materiale personalizate.
• Mape cu buzunar in interior, biguite;
• Pliant A4 biguit în 3 printat;
• Afis format A3;
• Diploma A4 carton superlucios.

Sursele de finantare: Fondul Social European, bugetul de stat, surse proprii.
Procedura aplicata: procedura de cercetare a pietei – studiu al pietei.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut.
Informatii suplimentare pot fi obtinute in urma unei solicitari adresate direct achizitorului la Universitatea ”Petre Andrei” din Iasi, la numărul de telefon 0232.214.778 sau la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.esfcrea.ro
Va rugam sa ne contactati la datele mentionate mai sus pentru orice informatii suplimentare.
Ofertele operatorilor economici se vor depune in format hartie personal sau prin posta la sediul Universitatii ”Petre Andrei” din Iasi - Iasi, B-dul Carol I, nr. 4, corpul A, etaj III, cam. 324 bis, cod postal 700506 sau se vor transmite prin fax la numarul de telefon: 0232.214.779 sau in format electronic prin email la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Data si ora limită pentru depunerea ofertelor: 09.11.2011, ora 9

Universitatea ”Petre Andrei” din Iasi este beneficiarul  unui contract de finantare din fonduri structurale, pentru proiectul : Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială (CREA), ID 3858, cofinantat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.


Anunt achizitie publică – servicii inscripționare DVD
Data publicării anuntului : 03/11/2011

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi lansează procedura de achiziţie publică de servicii inscripționări DVD (250 bucăți) cu date furnizate de achizitor, DVD-urile (furnizate de ofertanți) urmând să aibă copertă color conform machetei achizitorului și să fie introduse în suporturi individuale de plastic.

Sursele de finanţare: Fondul Social European, bugetul de stat, surse proprii.
Procedura aplicată: procedură de cercetare a pietei – studiu al pietei
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului la Universitatea ”Petre Andrei” din Iasi, la numărul de telefon 0232.214.778 sau la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.esfcrea.ro
Vă rugăm să ne contactaţi la datele menţionate mai sus pentru orice informaţii suplimentare.
Ofertele operatorilor economici se vor depune în format hârtie personal sau prin poştă la sediul Universităţii ”Petre Andrei” din Iaşi – Iaşi, B-dul Carol I, nr. 4, corpul A, etaj III, cam. 324 bis, cod poştal 700506 sau se vor transmite prin fax la numărul de telefon: 0232.214.779 sau în format electronic prin email la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 09/11/2011, ora 9

Universitatea ”Petre Andrei” din Iaşi este beneficiarul  unui contract de finanţare pentru proiectul: Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială (CREA), ID 3858, POSDRU/9/3.1/S/8, cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.

 

 

Anunț achiziție publică
Servicii cazare, catering și închiriere sală premieri 2011
Data publicării anuntului: 01.11.2011

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi lansează procedura de achiziție publică de servicii cazare, catering și închiriere sală, după cum urmează:

- lotul 1: Botoșani, jud. Botoșani:
- 4 camere single pentru data de 14.11.2011; catering pentru 50 de persoane în data de 14.11.2011 între orele 17-19; sală de conferințe în data de 14.11.2011 între orele 15-19.
- lotul 2: Suceava, jud. Suceava:
- 4 camere single pentru data de 15.11.2011; catering pentru 50 de persoane în data de 15.11.2011 între orele 17-19.
- lotul 3: Piatra Neamț, jud. Neamț:
- 4 camere single pentru data de 16.11.2011; catering pentru 50 de persoane în data de 16.11.2011 între orele 17-19; sală de conferințe în data de 16.11.2011 între orele 15-19.
- lotul 4: Bacău, jud. Bacău:
- 4 camere single pentru data de 17.11.2011; catering pentru 50 de persoane în data de 17.11.2011 între orele 17-19; sală de conferințe în data de 17.11.2011 între orele 15-19.
- lotul 5: Vaslui, jud. Vaslui:
- catering pentru 50 de persoane în data de 18.11.2011 între orele 17-19.
- lotul 6: Iași, jud. Iași:
- catering pentru 50 de persoane în data de 21.11.2011 între orele 13-15.

Prețul ofertat total pentru fiecare lot va cuprinde:
-    prețul pentru camere tip single de 3 stele (incluzand prețul camerei, taxa hotelieră, micul dejun și taxa pe valoare adăugată),
-    prețul cateringului per număr total de persoane (apa plata – 25 sticle de 0,5 l; apa minerala – 25 sticle de 0,5 l; suc portocale – 15 sticle de 2 l sau 30 sticle de 1 l; platouri mâncare rece și caldă pentru 50 persoane), incluzand taxa pe valoare adăugată, și
-    prețul închirierii sălii (capacitate minim 100 persoane, sistem sonorizare,  videoproiector, locație centrală, spațiu unde se poate lua masa în regim bufet suedez pentru minim 50 persoane), incluzand taxa pe valoare adăugată.

Un operator economic poate depune ofertă pentru unul sau mai multe loturi.

Sursele de finanțare: Fondul Social European, bugetul de stat, surse proprii.
Procedura aplicată: procedură de cercetare a pieței – studiu de piață
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare : prețul cel mai scăzut.
Informații suplimentare (documentația procedurii) pot fi obținute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului la Universitatea ”Petre Andrei” din Iasi, la numărul de telefon 0232.214.778 sau la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.esfcrea.ro
Vă rugăm să ne contactați la datele menționate mai sus pentru orice informații suplimentare.
Ofertele operatorilor economici se vor depune în format hârtie personal sau prin poștă la sediul Universității ”Petre Andrei” din Iași – Iași, B-dul Carol I, nr. 4, corpul A, etaj III, cam. 324 bis, cod poștal 700506 sau se vor transmite prin fax la numărul de telefon: 0232.214.779 sau în format electronic prin email la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 07/11/2011, ora 9.

Universitatea ”Petre Andrei” din Iași este beneficiarul  unui contract de finanțare pentru proiectul: Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială (CREA), ID 3858, POSDRU/9/3.1/S/8, cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.

 

 

Anunt achizitie publică – servicii cazare Iași
Data publicării anuntului: 01.11.2011

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi lansează procedura de achiziție publică de servicii cazare – 1 cameră single pentru 7 nopți in Iași, jud. Iași în datele de 13.11 – 19.11.2011. Prețul ofertat va fi pentru camere de 3 stele și va trebui să includă prețul camerei, taxa hotelieră, micul dejun și taxa pe valoare adăugată.
Sursele de finanțare: Fondul Social European, bugetul de stat, surse proprii.
Procedura aplicată: procedură de cercetare a pieței – studiu de piață.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare : prețul cel mai scăzut.
Informații suplimentare pot fi obținute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului la Universitatea ”Petre Andrei” din Iasi, la numărul de telefon 0232.214.778 sau la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.esfcrea.ro
Vă rugăm să ne contactați la datele menționate mai sus pentru orice informații suplimentare.
Ofertele operatorilor economici se vor depune în format hârtie personal sau prin poștă la sediul Universității ”Petre Andrei” din Iași – Iași, B-dul Carol I, nr. 4, corpul A, etaj III, cam. 324 bis, cod poștal 700506 sau se vor transmite prin fax la numărul de telefon: 0232.214.779 sau în format electronic prin email la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 07/11/2011, ora 9.

Universitatea ”Petre Andrei” din Iași este beneficiarul  unui contract de finanțare pentru proiectul: Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială (CREA), ID 3858, cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.


Anunt achizitie publică – bilete avion – Servicii de transport aerian
Data publicării anuntului: 01.11.2011

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi lansează procedura de achiziţie publică de bilete avion transport Glasgow – Iasi – Glasgow – 1 persoana – 13.11.2011 – 20.11.2011.

Sursele de finanţare: Fondul Social European, bugetul de stat, surse proprii.
Procedura aplicată: procedură de cercetare a pietei – studiu al pietei
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului la Universitatea ”Petre Andrei” din Iasi, la numărul de telefon 0232.214.778 sau la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.esfcrea.ro
Vă rugăm să ne contactaţi la datele menţionate mai sus pentru orice informaţii suplimentare.
Ofertele operatorilor economici se vor depune în format hârtie personal sau prin poştă la sediul Universităţii ”Petre Andrei” din Iaşi – Iaşi, B-dul Carol I, nr. 4, corpul A, etaj III, cam. 324 bis, cod poştal 700506 sau se vor transmite prin fax la numărul de telefon: 0232.214.779 sau în format electronic prin email la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 07/11/2011, ora 9

Universitatea ”Petre Andrei” din Iaşi este beneficiarul  unui contract de finanţare pentru proiectul: Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială (CREA), ID 3858, POSDRU/9/3.1/S/8, cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.

 


Anunt achizitie publică - servicii cazare Baia Mare
Data publicării anuntului: 19.10.2011

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi lansează procedura de achiziție publică de servicii cazare – 1 cameră single pentru 4 nopți in Baia Mare, jud. Maramureș în datele de 26.10 – 30.10.2011. Prețul ofertat va fi pentru camere de 3 stele și va trebui să includă prețul camerei, taxa hotelieră, micul dejun și taxa pe valoare adăugată.
Sursele de finanțare: Fondul Social European, bugetul de stat, surse proprii.
Procedura aplicată: procedură de cercetare a pieței – studiu de piață.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare : prețul cel mai scăzut.
Informații suplimentare pot fi obținute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului la Universitatea ”Petre Andrei” din Iasi, la numărul de telefon 0232.214.778 sau la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.esfcrea.ro
Vă rugăm să ne contactați la datele menționate mai sus pentru orice informații suplimentare.
Ofertele operatorilor economici se vor depune în format hârtie personal sau prin poștă la sediul Universității ”Petre Andrei” din Iași – Iași, B-dul Carol I, nr. 4, corpul A, etaj III, cam. 324 bis, cod poștal 700506 sau se vor transmite prin fax la numărul de telefon: 0232.214.779 sau în format electronic prin email la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 25/10/2011, ora 9.

Universitatea ”Petre Andrei” din Iași este beneficiarul  unui contract de finanțare pentru proiectul: Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială (CREA), ID 3858, cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013Anunt achizitie publică – Furnizare cablu de alimentare laptop
Data publicării anuntului: 14.10.2011

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi lansează procedura de achizitie publică de Furnizare: un cablu de alimentare (adaptor) laptop Laptop Sony VAIO, VGN-AW11Z/B.

Sursele de finantare: Fondul Social European, bugetul de stat, surse proprii.
Procedura aplicata: procedura de cercetare a pietei – studiu al pietei.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut.
Informatii suplimentare pot fi obtinute in urma unei solicitari adresate direct achizitorului la Universitatea ”Petre Andrei” din Iasi, la numărul de telefon 0232.214.778 sau la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.esfcrea.ro
Va rugam sa ne contactati la datele mentionate mai sus pentru orice informatii suplimentare.
Ofertele operatorilor economici se vor depune in format hartie personal sau prin posta la sediul Universitatii ”Petre Andrei” din Iasi - Iasi, B-dul Carol I, nr. 4, corpul A, etaj III, cam. 324 bis, cod postal 700506 sau se vor transmite prin fax la numarul de telefon: 0232.214.779 sau in format electronic prin email la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Data si ora limită pentru depunerea ofertelor: 20.10.2011, ora 10.

Universitatea ”Petre Andrei” din Iasi este beneficiarul  unui contract de finantare din fonduri structurale UE, pentru proiectul : Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială (CREA), ID 3858, cofinantat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.Anunț achiziție publică – Servicii cazare și catering Forum 2011 - Iași
Data publicării anuntului: 11.10.2011

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi lansează procedura de achiziție publică de servicii cazare și catering în Iași, după cum urmează:

- Servicii de cazare în camere single pentru 15 persoane pentru 2 nopți (20.10 și 21.10.2011);
- Servicii de catering:
a) Prânz 21.10.2011 - felul 1 - supă sau ciorbă, felul 2 - friptură cu garnitură, salată, desert, apă minerală/plată (0,5 litri / persoană) și cafea – toate pentru 50 persoane;
b) Cina 21.10.2011 - pește, garnitură, desert, apă minerală/plată (0,5 litri / persoană) – toate pentru 25 persoane;
c) Prânz 22.10.2011 - felul 1 - supă sau ciorbă, felul 2 - friptură cu garnitură, salată, desert, apă minerală/plată (0,5 litri / persoană) și cafea – toate pentru 15 persoane.

Prețul ofertat total va cuprinde: prețul pentru camere tip single de 3 stele (include prețul camerei, taxa hotelieră, micul dejun și taxa pe valoare adăugată) și prețul tuturor meselor pentru numărul total de persoane indicat.

Sursele de finanțare: Fondul Social European, bugetul de stat, surse proprii.
Procedura aplicată: procedură de cercetare a pieței – studiu de piață.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare : prețul cel mai scăzut.
Informații suplimentare (documentația procedurii) pot fi obținute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului la Universitatea ”Petre Andrei” din Iasi, la numărul de telefon 0232.214.778 sau la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.esfcrea.ro
Vă rugăm să ne contactați la datele menționate mai sus pentru orice informații suplimentare.
Ofertele operatorilor economici se vor depune în format hârtie personal sau prin poștă la sediul Universității ”Petre Andrei” din Iași – Iași, B-dul Carol I, nr. 4, corpul A, etaj III, cam. 324 bis, cod poștal 700506 sau se vor transmite prin fax la numărul de telefon: 0232.214.779 sau în format electronic prin email la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 17/10/2011, ora 12.

Universitatea ”Petre Andrei” din Iași este beneficiarul  unui contract de finanțare pentru proiectul: Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială (CREA), ID 3858, POSDRU/9/3.1/S/8, cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.

 


Anunt achizitie publică – servicii inscripționare CD
Data publicării anuntului: 11.10.2011

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi lansează procedura de achiziţie publică de servicii inscripționări CD (10.000 bucăți) cu date furnizate de achizitor, CD-urile urmând să aibă copertă color conform machetei achizitorului și să fie introduse în plicuri de hârtie.

Sursele de finanţare: Fondul Social European, bugetul de stat, surse proprii.
Procedura aplicată: procedură de cercetare a pietei – studiu al pietei
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului la Universitatea ”Petre Andrei” din Iasi, la numărul de telefon 0232.214.778 sau la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.esfcrea.ro
Vă rugăm să ne contactaţi la datele menţionate mai sus pentru orice informaţii suplimentare.
Ofertele operatorilor economici se vor depune în format hârtie personal sau prin poştă la sediul Universităţii ”Petre Andrei” din Iaşi – Iaşi, B-dul Carol I, nr. 4, corpul A, etaj III, cam. 324 bis, cod poştal 700506 sau se vor transmite prin fax la numărul de telefon: 0232.214.779 sau în format electronic prin email la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 17/10/2011, ora 12

Universitatea ”Petre Andrei” din Iaşi este beneficiarul  unui contract de finanţare pentru proiectul: Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială (CREA), ID 3858, POSDRU/9/3.1/S/8, cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.Anunt achizitie publică – servicii cazare Sibiu
Data publicării anuntului : 07.10.2011

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi lansează procedura de achiziție publică de servicii cazare – 3 camere duble în regim de single pentru 2 nopți in Sibiu, jud. Sibiu în datele de 13.10 – 14.10.2011. Prețul ofertat va fi pentru camere de minim 3 stele și va trebui să includă prețul camerei, taxa hotelieră, micul dejun și taxa pe valoare adăugată.
Sursele de finanțare: Fondul Social European, bugetul de stat, surse proprii.
Procedura aplicată: procedură de cercetare a pieței – studiu de piață.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare : prețul cel mai scăzut.
Informații suplimentare pot fi obținute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului la Universitatea ”Petre Andrei” din Iasi, la numărul de telefon 0232.214.778 sau la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.esfcrea.ro
Vă rugăm să ne contactați la datele menționate mai sus pentru orice informații suplimentare.
Ofertele operatorilor economici se vor depune în format hârtie personal sau prin poștă la sediul Universității ”Petre Andrei” din Iași – Iași, B-dul Carol I, nr. 4, corpul A, etaj III, cam. 324 bis, cod poștal 700506 sau se vor transmite prin fax la numărul de telefon: 0232.214.779 sau în format electronic prin email la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 13/10/2011, ora 9.

Universitatea ”Petre Andrei” din Iași este beneficiarul  unui contract de finanțare pentru proiectul: Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială (CREA), ID 3858, cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.Anunt achizitie publică – Furnizare anvelope de vară
Data publicării anuntului: 05.10.2011.

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi lansează procedura de achizitie publică de Furnizare: anvelope de vară cu următoarele caracteristici: latime 255, inaltime 55, diametrul  R18, indice de viteza Y, indice de sarcina 109.

Sursele de finantare: Fondul Social European, bugetul de stat, surse proprii.
Procedura aplicata: procedura de cercetare a pietei – studiu al pietei.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut.
Informatii suplimentare pot fi obtinute in urma unei solicitari adresate direct achizitorului la Universitatea ”Petre Andrei” din Iasi, la numărul de telefon 0232.214.778 sau la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.esfcrea.ro
Va rugam sa ne contactati la datele mentionate mai sus pentru orice informatii suplimentare.
Ofertele operatorilor economici se vor depune in format hartie personal sau prin posta la sediul Universitatii ”Petre Andrei” din Iasi - Iasi, B-dul Carol I, nr. 4, corpul A, etaj III, cam. 324 bis, cod postal 700506 sau se vor transmite prin fax la numarul de telefon: 0232.214.779 sau in format electronic prin email la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Data si ora limită pentru depunerea ofertelor: 11.10.2011, ora 12.

Universitatea ”Petre Andrei” din Iasi este beneficiarul  unui contract de finantare din fonduri structurale UE, pentru proiectul : Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială (CREA), ID 3858, cofinantat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.Anunt achizitie publică – Furnizare HDD extern
Data publicării anuntului: 12.09.2011.

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi lansează procedura de achizitie publică de Furnizare HDD extern cu urmatoarele specificatii: Viteza de rotatie (rpm): minim 5.400, Capacitate: minim 1 TB, Buffer (MB): minim 8, Interfata: USB 2.0, USB 3.0, Greutate < 0,5Kg, Sistem de operare: minim Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Mac OS X.

Sursele de finantare: Fondul Social European, bugetul de stat, surse proprii.
Procedura aplicata: procedura de cercetare a pietei – studiu al pietei.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut.
Valoarea estimată a contractului : 600,00 Lei  fără TVA.
Informatii suplimentare pot fi obtinute in urma unei solicitari adresate direct achizitorului la Universitatea ”Petre Andrei” din Iasi, la numărul de telefon 0232.214.778 sau la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.esfcrea.ro
Va rugam sa ne contactati la datele mentionate mai sus pentru orice informatii suplimentare.
Ofertele operatorilor economici se vor depune in format hartie personal sau prin posta la sediul Universitatii ”Petre Andrei” din Iasi - Iasi, B-dul Carol I, nr. 4, corpul A, etaj III, cam. 324 bis, cod postal 700506 sau se vor transmite prin fax la numarul de telefon: 0232.214.779 sau in format electronic prin email la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Data si ora limită pentru depunerea ofertelor: 19.09.2011, ora 12.

Universitatea ”Petre Andrei” din Iasi este beneficiarul  unui contract de finantare din fonduri structurale UE, pentru proiectul : Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială (CREA), ID 3858, cofinantat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.

 

 

Anunţ achiziţie publică – Servicii cazare, masă și închiriere sală diseminări 2011

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi lansează procedura de achiziție publică de servicii cazare, masă și închiriere sală, după cum urmează:

- lotul 1: Constanța, jud. Constanța:

- 6 camere, câte 2 nopți: 23.08-24.08; prânz pentru 26 de persoane; sală de conferințe pentru 30 de persoane.

- lotul 2: Tulcea, jud. Tulcea:

- 6 camere, câte 2 nopți: 25.08-26.08; prânz pentru 26 de persoane; sală de conferințe pentru 30 de persoane.

- lotul 3: Sibiu, jud. Sibiu:

- 7 camere, câte 2 nopți: 06.09-07.09; prânz pentru 27 de persoane; sală de conferințe pentru 30 de persoane.

- lotul 4: Brașov, jud. Brașov:

- 7 camere, câte 2 nopți: 08.09-09.09; prânz pentru 27 de persoane; sală de conferințe pentru 30 de persoane.

- lotul 5: Baia Mare, jud. Maramureș:

- 5 camere, câte 2 nopți: 11.10-12.10; prânz pentru 25 de persoane; sală de conferințe pentru 30 de persoane.

- lotul 6: Cluj Napoca, jud. Cluj:

- 5 camere, câte 2 nopți: 13.10-14.10; prânz pentru 25 de persoane; sală de conferințe pentru 30 de persoane.

Prețul ofertat total va cuprinde: prețul pentru camere tip duble de 3 stele (include prețul camerei, taxa hotelieră, micul dejun și taxa pe valoare adăugată), prețul prânzului per număr total de persoane și prețul închirierii sălii.

Un operator economic poate depune ofertă pentru unul sau mai multe loturi.

Sursele de finanțare: Fondul Social European, bugetul de stat, surse proprii.

Procedura aplicată: procedură competitivă

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare : prețul cel mai scăzut.

Informații suplimentare (documentația procedurii) pot fi obținute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului la Universitatea ”Petre Andrei” din Iasi, la numărul de telefon 0232.214.778 sau la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.esfcrea.ro

Vă rugăm să ne contactați la datele menționate mai sus pentru orice informații suplimentare.

Ofertele operatorilor economici se vor depune în format hârtie personal sau prin poștă la sediul Universității ”Petre Andrei” din Iași – Iași, B-dul Carol I, nr. 4, corpul A, etaj III, cam. 324 bis, cod poștal 700506 sau se vor transmite prin fax la numărul de telefon: 0232.214.779 sau în format electronic prin email la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 15/08/2011, ora 9.

Universitatea ”Petre Andrei” din Iași este beneficiarul unui contract de finanțare pentru proiectul: Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială (CREA), ID 3858, POSDRU/9/3.1/S/8, cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.Anunt achizitie publică – Furnizare Cartuș negru Imprimantă BROTHER MFC-9840CDW
Data publicării anuntului : 25/07/2011.

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi lansează procedura de achizitie publică de Cartuș negru Imprimantă BROTHER MFC-9840CDW, o bucată.

Sursele de finantare: Fondul Social European, bugetul de stat, surse proprii.
Procedura aplicata: procedura de cercetare a pietei – studiu al pietei.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut.
Valoarea estimată a contractului : 400,00 Lei  fără TVA.
Informatii suplimentare pot fi obtinute in urma unei solicitari adresate direct achizitorului la Universitatea ”Petre Andrei” din Iasi, la numărul de telefon 0232.214.778 sau la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.esfcrea.ro
Va rugam sa ne contactati la datele mentionate mai sus pentru orice informatii suplimentare.
Ofertele operatorilor economici se vor depune in format hartie personal sau prin posta la sediul Universitatii ”Petre Andrei” din Iasi - Iasi, B-dul Carol I, nr. 4, corpul A, etaj III, cam. 324 bis, cod postal 700506 sau se vor transmite prin fax la numarul de telefon: 0232.214.779 sau in format electronic prin email la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Data si ora limită pentru depunerea ofertelor: 01.08.2011, ora 12.

Universitatea ”Petre Andrei” din Iasi este beneficiarul  unui contract de finantare din fonduri structurale UE, pentru proiectul : Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială (CREA), ID 3858, cofinantat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.


Anunt achizitie publică – servicii cazare Botoșani
Data publicării anuntului : 15.07.2011

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi lansează procedura de achiziție publică de servicii cazare – 2 camere pentru 1 noapte in Botoșani, jud. Botoșani în data de 30.07.2011. Prețul ofertat va fi pentru camere de minim 3 stele și va trebui să includă prețul camerei, taxa hotelieră, micul dejun și taxa pe valoare adăugată.
Sursele de finanțare: Fondul Social European, bugetul de stat, surse proprii.
Procedura aplicată: procedură competitivă.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare : prețul cel mai scăzut.
Informații suplimentare pot fi obținute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului la Universitatea ”Petre Andrei” din Iasi, la numărul de telefon 0232.214.778 sau la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.esfcrea.ro
Vă rugăm să ne contactați la datele menționate mai sus pentru orice informații suplimentare.
Ofertele operatorilor economici se vor depune în format hârtie personal sau prin poștă la sediul Universității ”Petre Andrei” din Iași – Iași, B-dul Carol I, nr. 4, corpul A, etaj III, cam. 324 bis, cod poștal 700506 sau se vor transmite prin fax la numărul de telefon: 0232.214.779 sau în format electronic prin email la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 27/07/2011, ora 12.

Universitatea ”Petre Andrei” din Iași este beneficiarul  unui contract de finanțare pentru proiectul: Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială (CREA), ID 3858, cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.


Anunt achizitie publică – Servicii publicitate ziar pentru procedura achizitie servicii de cazare Botoşani
Data: 07.07.2011

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi lansează procedura de achiziţie publică de publicare anunturi presa nationala, după cum urmează: 1 anunt intr-un ziar national in ziua de 15.07.2011.
Sursele de finanţare: Fondul Social European, bugetul de stat, surse proprii.
Procedura aplicată: procedură de cercetare a pietei – studiu al pietei
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut.
Informaţii suplimentare pot fi obținute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului la Universitatea ”Petre Andrei” din Iasi, la numărul de telefon 0232.214.778 sau la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.esfcrea.ro
Vă rugăm să ne contactați la datele menționate mai sus pentru orice informații suplimentare.
Ofertele operatorilor economici se vor depune în format hârtie personal sau prin poștă la sediul Universității ”Petre Andrei” din Iași – Iași, B-dul Carol I, nr. 4, corpul A, etaj III, cam. 324 bis, cod poștal 700506 sau se vor transmite prin fax la numărul de telefon: 0232.214.779 sau în format electronic prin email la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 13/07/2011, ora 16.00.

Universitatea ”Petre Andrei” din Iași este beneficiarul  unui contract de finanțare pentru proiectul: Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială (CREA), ID 3858, POSDRU/9/3.1/S/8, cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.


Anunt achizitie publică – Furnizare cabluri de alimentare laptopuri
Data publicării anuntului : 01.07.2011

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi lansează procedura de achizitie publică de Furnizare: două cabluri de alimentare laptop HP Pavilion DV5.

Sursele de finantare: Fondul Social European, bugetul de stat, surse proprii.
Procedura aplicata: procedura de cercetare a pietei – studiu al pietei.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut.
Informatii suplimentare pot fi obtinute in urma unei solicitari adresate direct achizitorului la Universitatea ”Petre Andrei” din Iasi, la numărul de telefon 0232.214.778 sau la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.esfcrea.ro
Va rugam sa ne contactati la datele mentionate mai sus pentru orice informatii suplimentare.
Ofertele operatorilor economici se vor depune in format hartie personal sau prin posta la sediul Universitatii ”Petre Andrei” din Iasi - Iasi, B-dul Carol I, nr. 4, corpul A, etaj III, cam. 324 bis, cod postal 700506 sau se vor transmite prin fax la numarul de telefon: 0232.214.779 sau in format electronic prin email la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Data si ora limită pentru depunerea ofertelor: 07.07.2011, ora 12.

Universitatea ”Petre Andrei” din Iasi este beneficiarul  unui contract de finantare din fonduri structurale UE, pentru proiectul : Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială (CREA), ID 3858, cofinantat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.


Anunt achizitie publică – Furnizare sistem de navigație
Data publicării anuntului : 24.06.2011

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi lansează procedura de achizitie publică de Furnizare: un sistem de navigație (aparat și soft), cu ecran cu diagonala de minim 4 inch, greutate de maxim 200 g, baterie de minim 1.000 mAh.

Sursele de finantare: Fondul Social European, bugetul de stat, surse proprii.
Procedura aplicata: procedura de cercetare a pietei – studiu al pietei.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut.
Informatii suplimentare pot fi obtinute in urma unei solicitari adresate direct achizitorului la Universitatea ”Petre Andrei” din Iasi, la numărul de telefon 0232.214.778 sau la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.esfcrea.ro
Va rugam sa ne contactati la datele mentionate mai sus pentru orice informatii suplimentare.
Ofertele operatorilor economici se vor depune in format hartie personal sau prin posta la sediul Universitatii ”Petre Andrei” din Iasi - Iasi, B-dul Carol I, nr. 4, corpul A, etaj III, cam. 324 bis, cod postal 700506 sau se vor transmite prin fax la numarul de telefon: 0232.214.779 sau in format electronic prin email la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Data si ora limită pentru depunerea ofertelor: 30.06.2011, ora 12.

Universitatea ”Petre Andrei” din Iasi este beneficiarul  unui contract de finantare din fonduri structurale UE, pentru proiectul : Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială (CREA), ID 3858, cofinantat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.


Anunt achizitie publică – servicii catering Iaşi
Data publicării anuntului : 21.06.2011

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi lansează procedura de achiziţie publică de servicii catering în Iași pentru data de 28.06.2011, pentru un număr de 12 persoane, care să cuprindă: gustări reci – 12 porții, din care 6 porții de post; gustare caldă: sărmăluțe cu mămăligă – 12 porții, din care 6 porții de post; apă plată ( 0,5l. ) – 24 sticle; suc Santal (0,5l.) – 12 sticle; cafea – 12 porții și pâine – 24 porții/bucăți.

Sursele de finanţare: Fondul Social European, bugetul de stat, surse proprii.
Procedura aplicată: procedură de cercetare a pietei – studiu al pietei
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului la Universitatea ”Petre Andrei” din Iasi, la numărul de telefon 0232.214.778 sau la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.esfcrea.ro
Vă rugăm să ne contactaţi la datele menţionate mai sus pentru orice informaţii suplimentare.
Ofertele operatorilor economici se vor depune în format hârtie personal sau prin poştă la sediul Universităţii ”Petre Andrei” din Iaşi – Iaşi, B-dul Carol I, nr. 4, corpul A, etaj III, cam. 324 bis, cod poştal 700506 sau se vor transmite prin fax la numărul de telefon: 0232.214.779 sau în format electronic prin email la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 27/06/2011, ora 12

Universitatea ”Petre Andrei” din Iaşi este beneficiarul  unui contract de finanţare pentru proiectul: Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială (CREA), ID 3858, POSDRU/9/3.1/S/8, cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.

Anunt achizitie publică – Furnizare sistem de navigaţie și licenta antivirus, antispam și firewall pentru 1 an
Data publicării anuntului : 15.06.2011

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi lansează procedura de achizitie publică de Furnizare:
Lot 1: un sistem de navigație (aparat și soft), cu ecran cu diagonala de minim 6 inch si rezolutia de minim 800 x 480, frecvență procesor minim 400 MHz, memorie minim 128 RAM.
Lot 2:  o licenta antivirus, antispam și firewall pentru 1 an.

Sursele de finantare: Fondul Social European, bugetul de stat, surse proprii.
Procedura aplicata: procedura de cercetare a pietei – studiu al pietei.
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut.
Informatii suplimentare pot fi obtinute in urma unei solicitari adresate direct achizitorului la Universitatea ”Petre Andrei” din Iasi, la numărul de telefon 0232.214.778 sau la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.esfcrea.ro
Va rugam sa ne contactati la datele mentionate mai sus pentru orice informatii suplimentare.
Ofertele operatorilor economici se vor depune in format hartie personal sau prin posta la sediul Universitatii ”Petre Andrei” din Iasi - Iasi, B-dul Carol I, nr. 4, corpul A, etaj III, cam. 324 bis, cod postal 700506 sau se vor transmite prin fax la numarul de telefon: 0232.214.779 sau in format electronic prin email la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Data si ora limită pentru depunerea ofertelor: 21.06.2011, ora 14.

Universitatea ”Petre Andrei” din Iasi este beneficiarul  unui contract de finantare din fonduri structurale UE, pentru proiectul : Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială (CREA), ID 3858, cofinantat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.


Anunt achizitie publică – bilete avion – Servicii de transport aerian
Data publicării anuntului : 19.05.2011

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi lansează procedura de achiziţie publică de bilete avion transport Birmingham – Iasi – Birmingham – 1 persoana – 29.05.2011 – 10.07.2011.

Sursele de finanţare: Fondul Social European, bugetul de stat, surse proprii.
Procedura aplicată: procedură de cercetare a pietei – studiu al pietei
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului la Universitatea ”Petre Andrei” din Iasi, la numărul de telefon 0232.214.778 sau la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.esfcrea.ro
Vă rugăm să ne contactaţi la datele menţionate mai sus pentru orice informaţii suplimentare.
Ofertele operatorilor economici se vor depune în format hârtie personal sau prin poştă la sediul Universităţii ”Petre Andrei” din Iaşi – Iaşi, B-dul Carol I, nr. 4, corpul A, etaj III, cam. 324 bis, cod poştal 700506 sau se vor transmite prin fax la numărul de telefon: 0232.214.779 sau în format electronic prin email la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 25/05/2011, ora 17

Universitatea ”Petre Andrei” din Iaşi este beneficiarul  unui contract de finanţare pentru proiectul: Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială (CREA), ID 3858, POSDRU/9/3.1/S/8, cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.


Anunt achizitie publică – Servicii cazare C9 2011

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi lansează procedura de achizitie publică de servicii cazare, după cum urmează:

- lotul 1: 6 nopti cazare în Piatra Neamt, jud. Neamt:
- 1 cameră single: 30.05-04.06.2011
- lotul 2: 7 nopti cazare în Botosani, jud. Botosani:
– 1 cameră single: 26.06–02.07.2011
- lotul 3: 7 nopti în Bacău, jud. Bacău:
- 1 cameră single: 05.06–11.06.2011
- lotul 4: 6 nopti în Vaslui, jud. Vaslui:
- 1 cameră single: 03.07 – 08.07.2011 
- lotul 5: 7 nopti în Suceava, jud. Suceava:
– 1 cameră single: 12.06-18.06.2011
- lotul 6: 9 nopti în Iasi, jud. Iasi:
– 1 cameră single: 29.05, 19.06-25.06. si 09.07.2011.

Pretul ofertat va fi pentru camere tip single de minim 3 stele si va trebui să includă pretul camerei, taxa hotelieră, micul dejun si taxa pe valoare adăugată.
Un operator economic poate depune ofertă pentru unul sau mai multe loturi.

Sursele de finantare: Fondul Social European, bugetul de stat, surse proprii.
Procedura aplicată: procedură competitivă
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câstigătoare : pretul cel mai scăzut.
Informatii suplimentare pot fi obtinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului la Universitatea ”Petre Andrei” din Iasi, la numărul de telefon 0232.214.778 sau la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.esfcrea.ro
Vă rugăm să ne contactati la datele mentionate mai sus pentru orice informatii suplimentare.
Ofertele operatorilor economici se vor depune în format hârtie personal sau prin postă la sediul Universitătii ”Petre Andrei” din Iasi – Iasi, B-dul Carol I, nr. 4, corpul A, etaj III, cam. 324 bis, cod postal 700506 sau se vor transmite prin fax la numărul de telefon: 0232.214.779 sau în format electronic prin email la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Data si ora limită pentru depunerea ofertelor: 23/05/2011, ora 8.

Universitatea ”Petre Andrei” din Iasi este beneficiarul  unui contract de finantare pentru proiectul: Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială (CREA), ID 3858, POSDRU/9/3.1/S/8, cofinantat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.


Anunt achizitie publică – servicii scanări documente și inscripționări DVD
Data publicării anuntului: 06.05.2011

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi lansează procedura de achiziţie publică de servicii scanări documente A4 (aproximativ 15-20.000 pagini) și inscripționări DVD (2 bucăți).

Sursele de finanţare: Fondul Social European, bugetul de stat, surse proprii.
Procedura aplicată: procedură de cercetare a pietei – studiu al pietei
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului la Universitatea ”Petre Andrei” din Iasi, la numărul de telefon 0232.214.778 sau la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.esfcrea.ro
Vă rugăm să ne contactaţi la datele menţionate mai sus pentru orice informaţii suplimentare.
Ofertele operatorilor economici se vor depune în format hârtie personal sau prin poştă la sediul Universităţii ”Petre Andrei” din Iaşi – Iaşi, B-dul Carol I, nr. 4, corpul A, etaj III, cam. 324 bis, cod poştal 700506 sau se vor transmite prin fax la numărul de telefon: 0232.214.779 sau în format electronic prin email la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 12/05/2011, ora 12

Universitatea ”Petre Andrei” din Iaşi este beneficiarul  unui contract de finanţare pentru proiectul: Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială (CREA), ID 3858, POSDRU/9/3.1/S/8, cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.


Anunt achizitie publică – bilete avion – Servicii de transport aerian
Data publicării anuntului : 05.05.2011

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi lansează procedura de achiziţie publică de bilete avion transport Heathrow (Londra) – Iasi – Heathrow (Londra) – 1 persoana – 15.05.2011 – 05.06.2011.

Sursele de finanţare: Fondul Social European, bugetul de stat, surse proprii.
Procedura aplicată: procedură de cercetare a pietei – studiu al pietei
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului la Universitatea ”Petre Andrei” din Iasi, la numărul de telefon 0232.214.778 sau la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.esfcrea.ro
Vă rugăm să ne contactaţi la datele menţionate mai sus pentru orice informaţii suplimentare.
Ofertele operatorilor economici se vor depune în format hârtie personal sau prin poştă la sediul Universităţii ”Petre Andrei” din Iaşi – Iaşi, B-dul Carol I, nr. 4, corpul A, etaj III, cam. 324 bis, cod poştal 700506 sau se vor transmite prin fax la numărul de telefon: 0232.214.779 sau în format electronic prin email la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 11/05/2011, ora 17

Universitatea ”Petre Andrei” din Iaşi este beneficiarul  unui contract de finanţare pentru proiectul: Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială (CREA), ID 3858, POSDRU/9/3.1/S/8, cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.


Anunt achizitie publică – Servicii publicitate ziar pentru procedura achizitie servicii de cazare C9 
Data: 04.05.2011

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi lansează procedura de achiziție publică de publicare anunturi presa nationala, după cum urmează: 1 anunt intr-un ziar national in ziua de 12.05.2011.
Sursele de finanțare: Fondul Social European, bugetul de stat, surse proprii.
Procedura aplicată: procedură de cercetare a pietei – studiu al pietei
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut.
Informații suplimentare pot fi obținute în urma unei solicitări adresate direct achizitorului la Universitatea ”Petre Andrei” din Iasi, la numărul de telefon 0232.214.778 sau la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.esfcrea.ro
Vă rugăm să ne contactați la datele menționate mai sus pentru orice informații suplimentare.
Ofertele operatorilor economici se vor depune în format hârtie personal sau prin poștă la sediul Universității ”Petre Andrei” din Iași – Iași, B-dul Carol I, nr. 4, corpul A, etaj III, cam. 324 bis, cod poștal 700506 sau se vor transmite prin fax la numărul de telefon: 0232.214.779 sau în format electronic prin email la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 11/05/2011, ora 10.00

Universitatea ”Petre Andrei” din Iași este beneficiarul  unui contract de finanțare pentru proiectul: Cooperare Regională pentru Excelenţă Antreprenorială (CREA), ID 3858, POSDRU/9/3.1/S/8, cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.


Achizitii 2011/2 [Detalii]


Achizitii 2011/1
[Detalii]


Achizitii 2010 [Detalii]

Achizitii 2009 [Detalii]

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Finantatori

FSE Romania
Fondul Social European.
AMPOSDRU
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

Copyright 2009 CREA | Produced by Creativ Design


دانلود آهنگ جديد
زناشويي
پزشکي و سلامت
دانلود فيلم